“Głupi żołądek woła: „pić!”. Mądra głowa powiada: „Bracie, wstrzymaj się!”. Święte przysłowie zaś mówi „mądry głupiemu ustąpi”.”

i-am-the-czar:

"Fangorn" by Alan Lee
quarkmaster:

ent by backji